Их хотын бүтээн байгуулалтын амин судас нь 

инженерийн шугам сүлжээ юм.

 

2012 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлуудаас

  • Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын аймгийн төвийн усан хангамжийг сайжруулах ажил
  • Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын гэр хорооллын усан хангамжийг сайжруулах ажил
  • Ухаа худаг дах Наймдай хөндийн цэвэр усны шугамын угсралтын ажил
  • Халаалтын зуухны засвар шинэчлэлийн ажил
  • Дорнод аймгийн Чойбалсан хотын ТК-7 худгаас ТК-7, ТК-710 худаг хүртэлх дулааны шугамын өргөтгөл шинэчлэлийн ажил
  • Улаанбаатар хотын кабель шугамын өргөтгөл, шинэчлэлтийн барилга угсралтын ажил /Баруун түгээх төвийн БГД, СХД-ийн кабель/
  • Улаанбаатар хотын кабель шугамын өргөтгөл, шинэчлэлтийн барилга угсралтын ажил /Баруун түгээх төвийн СХД, ХУД-ийн кабель/
  • Улаанбаатар хотын цэвэр усны шинэ эх үүсвэр /Гачуурт/

Дорнод аймгийн Чойбалсан хотын дулааны шугамын ажил

 

JoomShaper