Их хотын бүтээн байгуулалтын амин судас нь 

инженерийн шугам сүлжээ юм.

 

2013 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлуудаас

  • Улаанбаатар хотын цэвэр усны шинэ эх үүсвэр /Гачуурт/ 2-р ээлжийн ажил үргэлжлэл
  • 7В магистраль ТК-725-ТК-730 хооронд 2ф500/600 болгох 367,7м хос шугам
  • 19-р хорооллын арын замын дулааны шугамын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил
  • ЗХ-ний 015, 310-р ангиудын халаалтын зуухны иж бүрэн тоног төхөөрөмж нийлүүлж угсрах, анхны худаг хүртлэх шугамын ажил
  • Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн шугамын шинэчлэлт

Дунд гол Үйлдвэрийн гудамж, 19-р хорооллын арын 4,1км авто замын дагуух дулааны шугамын өргөтгөл шинэчлэлийн ажил 

JoomShaper