Их хотын бүтээн байгуулалтын амин судас нь 

инженерийн шугам сүлжээ юм.

 

2016 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлуудаас

  • Эко Дамбадаржаа хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил
  • Буянт –Ухаа орон сууцны хорооллын 20000м3 бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн гадна дулаан хангамжийн шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

Буянт –Ухаа орон сууцны хорооллын 20000м3 бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн гадна дулаан хангамжийн шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

 

JoomShaper