Их хотын бүтээн байгуулалтын амин судас нь 

инженерийн шугам сүлжээ юм.

 

1997-2007 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлууд

1997 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖИЛ

  • ХААИС-ийн гадна дулаан, дотор халаалтын ажил
  • Их тэнгэр цогцолборын тогоон ажил, гадна дулааны шугам угсралтын ажил

1998 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖИЛ

  • 220 мянгатын 5-р байрны гадна дулааны шугам шинэчлэлтийн ажил
  • 3-р цахилгаан станцын конторын сантехникийн угсралтын ажил
  • Шувуун фабрикийн сантехникийн угсралтын ажил
JoomShaper