Их хотын бүтээн байгуулалтын амин судас нь 

инженерийн шугам сүлжээ юм.

 

2010 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлуудаас

  • 7И магистралийн ф400-г ф500 мм болгож өргөтгөн шинэчлэх ажил
  • 11 Ж магистраль ТК104-ТК542 хүртэл ф400 мм голчтой дулааны шугамыг ф600 мм болгож өргөтгөн шинэчлэх ажил
  • Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын Ухаа худаг уурхайн ус хангамжийн системийн угсралтын ажил
  • III, IV хорооллын 31-н III хорооллын ф500 мм бохир усны шугамын өргөтгөл шинэчлэлийн ажил
  • Багануур дүүргийн бохир усны цэвэрлэх байгууламжийн засвар шинэчлэлт болон Багануур – Ус ТӨҮГ-ын оффиссын барилга
  • Өмнөговь аймгийн Гашуун Сухайтын хилийн боомтын уурын зуухны угсралтын ажил

БАГАНУУР –УС ТӨҮГ-ЫН ОФФИСИЙН БАРИЛГА болон БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗАСВАР ШИНЭЧЛЭЛТИЙН АЖИЛ

JoomShaper